top of page
Vyhledat

Článek o nás na Seznam Zprávy!

Aktualizováno: 4. 5. 2023


Jak poznat rizikové dluhopisy? Nestabilita na trhu nahrává investicím do tradičních hodnot


Po letech investic do vysoce rizikových produktů, jako jsou například kryptoměny či jiné komodity, se investoři opět vracejí k osvědčeným jistotám. Patří mezi ně korporátní dluhopisy, které vydávají renomované společnosti. Většina z nich je zaměřena na segmenty s vysokou stabilitou, jako jsou zdravotnictví a farmacie, obnovitelné zdroje nebo suroviny. Mezi ně patří i dřevo. V Česku zažívají firemní dluhopisy obrovský boom.Podle serveru Dluhopisář bylo od ledna 2017 do února 2022 schváleno 279 dluhopisových prospektů a vydáno 613 emisí dluhopisů za celkovou hodnotu 184 miliard korun.

Nejvíce prospektů bylo schváleno v prvním čtvrtletí letošního roku, a to celkem 27. Až dvě pětiny emitentů vůbec nepublikovaly své finanční výkazy za období, které předcházelo datu první emise dluhopisů, ve sbírce listin. Do jednoho roku před emisí publikovala necelá jedna pětina emitentů. Tento výsledek poskytuje tristní obrázek o transparentnosti emitentů a o naivitě investorů, kteří investovali své prostředky do společností, o kterých nemohli mít dostatečné informace.*


Znaky podezřelých a velmi rizikových dluhopisů:

  • Firma nemá prospekt schválený ČNB.

  • Firma nezveřejňuje účetní závěrky v obchodním rejstříku.

  • Má velmi krátkou historii podnikání (to neplatí u některých startupů).

  • Neprůhledná majetková struktura, dluhopisy emituje účelově založená dceřiná společnost.

  • Anonymní majitel.

  • Nízký základní kapitál firmy/společnosti.

  • Nevlastní žádný majetek.

  • Láká na vysoké zhodnocení (15 procent i více).

  • Nemají vyplacený žádný dluhopis či úroky, nebo dokonce dluží na úrocích.

  • Makléři často neznají podrobnosti podnikání firmy, nejsou proškoleni a schopni odpovědět na dotazy ohledně podnikání, investice, výdělků a ztrát firmy.

Jestliže u emitenta zaznamenáte některý z těchto znaků, automaticky byste jeho dluhopis měli považovat za rizikový a být velmi obezřetní.


Slovníček ze světa firemních dluhopisů

V investičním světě někdy není jednoduché se zorientovat. A to je škoda, protože kamenem úrazu, proč investování někteří z nás raději vzdají, je nevědomost. A přitom stačí tak málo.


 

Co jsou dluhopisy s prospektem a bez?

Podstatným ukazatelem o kvalitě dluhopisu je to, zda má, či nemá základní prospekt. Pokud má emitent základní prospekt k dluhopisu, jedná se o tzv. nadlimitní emisi, ta je vyšší než 1 mil. eur. Tato emise musí mít základní prospekt.


Co jsou dluhopisy s prospektem?

Prospekt dluhopisů je vydáván pro jedinou emisi a musí v sobě zahrnovat všechny zákonem stanovené údaje. U prospektu platí: 1 prospekt = 1 emise dluhopisů. Další je Základní prospekt dluhopisů, ten se liší od běžného prospektu tím, že je rámcový, a proto jej lze využít pro více různých emisí.


Co je to prospekt dluhopisu?

Prospekt dluhopisu je dokument popisující oproti emisním podmínkám detailněji hlavní údaje o emitentovi, jakož i o samotné emisi dluhopisů. Cílem prospektu je umožnit investorům náležité prostudování nabízeného dluhopisu včetně zhodnocení práv a povinností z něj plynoucích, finančních výsledků emitenta či možných rizikových faktorů emitenta. Kontrolu prospektu provádí ČNB, bez jejíhož schválení nemůže být zveřejněn. V ČNB prostudují takovýto dluhopis, udělají na něm oponenturu či ho připomínkují.


Co jsou to dluhopisy bez prospektu?

Oproti tomu tzv. hladké či malé emise dluhopisů neprocházejí žádným schvalovacím procesem ČNB. Emitent pouze vyvěsí emisní podmínky dluhopisu na svém webu a oznámí toto ČNB. Nikdo neví, kolik takovýchto emitentů v Česku je, ale předpokládáme že jsou jich vyšší tisíce. Pokud chcete do takovýchto společností investovat, důkladně si prověřte a zvažte, zda není investice do společností se schváleným prospektem přece jen lepší, i když úroky mohou být nižší.


 

Tip: Přemýšlejte o tom, co kupujete. Ideální je alespoň minimálně porozumět oboru, do kterého se chystáte investovat, popřípadě se poradit s někým, kdo dané téma zná. Důležité je pečlivě si prostudovat obsah prospektu, který by měl obsahovat informace o emitentovi, charakteristikách dluhopisu, rizicích a výnosech.

 


Pozitivním příkladem odpovědného prodejce dluhopisů je česká firma Wood Seeds z Plzeňského kraje se základním kapitálem 150 milionů korun


Firemní dluhopisy zažívají v Česku obrovský boom. Od ledna 2017 do února 2022 bylo schváleno 279 dluhopisových prospektů a vydáno 613 emisí dluhopisů za celkovou hodnotu 184 miliard korun


K předním investorům dřevařského průmyslu patří česká firma Wood Seeds, která jen v posledních několika letech nakoupila v tuzemsku více než 430 hektarů lesních porostů. Hodnota dřevní hmoty na těchto pozemcích a hodnota těchto pozemků přesahuje 560 milionů korun. Firma sama už vysadila statisíce stromů. V současné době intenzivně pracuje na rekonstrukci výrobního dřevařského závodu Břasy, který se rozkládá na ploše více než 30 000 m2. Tento areál bude po rekonstrukci jedním z nejmodernějších areálů dřevařské výroby v Evropě. Snahou firmy je do budoucna, a to i díky dotacím, vybudovat ekonomicky udržitelné hospodaření s co nejvyšší mírou energetické soběstačnosti. Firma Wood Seeds předpokládá budoucí obrat 300 až 400 milionů ročně.Vydávání zajištěných firemních dluhopisů

Emise firemních dluhopisů společnosti Wood Seeds jsou spíše konzervativní, úročení nepřekračuje 9,5 procenta. Už to samo o sobě je známkou toho, že firma neriskuje, radši se drží při zemi a úroky má nastavené v souběhu se svým podnikatelským záměrem. Řádně vyplatili už celkem tři dluhopisové emise v celkové hodnotě 50 milionů korun včetně úroků v celkové výši kolem 50 milionů korun, což je jeden z identifikátorů finanční stability a schopnosti emitenta splácet dluhové závazky.


Wood Seeds provozuje výdělečný dřevařský závod na výrobu palivového štípaného dříví. Po tomto dřevu je totiž, i díky minulé energetické krizi, velmi vysoká poptávka. V současné době činí obrat pily zhruba 25 milionů korun, předpokládaný obrat pily na konci roku 2023 je pak 60 milionů korun. Z důvodu zvyšující se poptávky je nutné navýšit celkovou kapacitu výroby, a to rozšířením směnného provozu pily na dvě směny, úpravou výroby a obměnou stávajících technologií za nové a výkonnější.

Pila Lesy Sv. Hubert na produkci štípaného palivového dřeva a stavebního řeziva společnosti Wood Seeds s.r.o.


Zajímavý TIP: Nová EURO emise dluhopisů společnosti Wood Seedspokrývá průměrnou inflaci v eurozóně. A to si připočtěte ještě současný skvělý kurz koruny vůči euru. Česká koruna se totiž v posledních dnech obchoduje kolem 23,9 koruny za euro. V praxi to pak znamená, že silná koruna zlevňuje nákup dluhopisu. Ve světě financí se navíc předpokládá další růst eura, a to až na 27 korun. Motivační může být pro investory i skutečnost, že při větší investici nabízí firma Wood Seeds klientovi 1 procento jako takový protiinflační bonus.


215 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page