top of page
Vyhledat

Bankéři radí investovat spíše do lesů a polí než do bytů a domů

Aktualizováno: 21. 1. 2022

Převzato z czdluhopisy.cz


Současný vývoj cen a s tím spojený nárůst meziroční inflace s ohledem na zvyšující se úrokové sazby, které pak prodraží dluhové peníze z úvěrů a půjček, přiměl investory a zejména drobné střadatele změnit své letité návyky s nakládáním se svými finančními úsporami.

Poté, co většina drobných střadatelů zjistila, že termínované vklady v bankách, jako jistota bez investičního rizika, již nepokrývá ani polovinu stávající inflace, začala realizovat nákupy nemovitostí a také tzv. investičních bytů. Cílem je získat výnos z komerčního nájmu a zároveň využít i vlnu zvyšujících se cen nemovitostí v ČR. Dle analytiků komerčních bank tato metoda začíná být podstatně méně poplatná a funkční, když ceny služeb spojených s bydlením prodražují nájemcům jejich náklady na bydlení a tudíž nejsou ochotni akceptovat cenu vyššího nájmu. Trh s nájemním bydlením se i ve velkých městských aglomeracích (včetně Prahy) dostává do značného převisu nabídky nad poptávkou. Právě v Praze se dle bankéřů stává téměř nereálné splatit z výnosu nájmu cenu novostavby bytu dříve jak za 40 let. Tito odborníci pak dodávají, že celkovou hodnotu majetku občanů ČR, jako jejich osobního bohatství, představuje zhruba finanční objem v rozmezí mezi 12 a 13 biliony Kč. Za posledních 10 let se tato hodnota meziročně zvyšuje o 5,1 procenta. V penězích tento celkový objem představuje více než 2 milion korun českých.


V této souvislosti analytici a finanční stratégové investičních bank poukazují na další obory podnikání spojené s bezpečnou investicí do společností podnikajících v lesním hospodářství, kde rapidně ubývá míst a zdrojů v podobě vhodných lesních pozemků a polí s tím, že u stávajících o to více vzrostla cena.


V důsledku těchto událostí a změn investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR. Zájem je zejména o umístění investic na dluhopisový trh prostřednictvím korporátních dluhopisů. Investoři a drobní střadatelé vyhledávají emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelných oborů, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Této situace využívají právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů (korporátních dluhopisů). Investoři prostřednictvím korporátních dluhopisů mohou realizovat vysoce atraktivní zisk, neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu, poskytnout svým věřitelům zajímavý úrok jako výnos těchto dluhopisů.


Jedním z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je česká společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydává emise svých podnikových dluhopisů. Tato společnost své aktivity na trhu specializuje především na prodej dubového a bukového dřeva, které má oproti dřevu z jehličnatých stromů značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž je okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně sušení, zajištění dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy atd.


V současné době dle informací ekonomických zpravodajů, je téměř před vyprodáním emise korporátních dluhopisů společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení s dobou splatnosti necelé tři roky. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy neboli investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.

164 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page