top of page
Vyhledat

Budoucnost je ve dřevu, Cimrman se mýlil...

Stavebnictví, nábytkářský, letecký nebo automobilový průmysl, high-tech i ekologie. To vše spojuje dohromady jeden jediný přírodní materiál. Dřevo. Většina lidí si ho dá dohromady spíše s historickými konstrukcemi. Odborníci mu naopak věští skvělou budoucnost. I proto se dostává poslední dobou do hledáčku nejen vědců, ale také investorů.19. století bylo dobou páry a oceli, 20. ve znamení elektrotechniky. Proč by tedy 21. mělo patřit dřevu?

Václav Bodrov: První důvod je ekonomický. Dřevo je jednou z mála obnovitelných surovin, které v Česku máme. Když vynechám některé specifické sorty tropických dřevin, nemusíme ho dovážet a můžeme v něm být soběstační. Navíc tržní ceny kvalitního dřeva dlouhodobě rostou. Třeba cena borového řeziva se zvedla jen za posledních sedm let dvojnásobně.


Druhý důvod je environmentální. Dřevní hmota deponuje obrovské množství skleníkových plynů. Pokud ho využíváme například ve stavbách, zůstává v ní uložený po celá staletí, a tím pádem roste tlak i na větší využívání dřeva. V zásadě je to relativně levný a nepříliš bolestivý způsob, jak bojovat se změnami klimatu.


Ten třetí důvod je pak čisté high-tech. Tím, jak se dřevu věnuje v poslední době větší pozornost, vědci zjišťují, že před sebou máme další ze supermateriálů. Má zajímavé chemické složení i mechanické vlastnosti a poslední výzkumy ukazují, že může v mnoha ohledech v budoucnosti nahradit nejen ocel, ale třeba i titan, kevlar a další materiály.Je i to důvodem, proč se vaše firma zaměřila právě na investice takzvaně do dřeva?

Václav Bodrov: Do jisté míry také. Dřevo je v první řadě komodita a jako takové má svůj trh. A ten dlouhodobě roste. Problém je ale v tom, že půda je jen jedna a žádná další na Zemi nepřibývá. Buď tedy musíme nakupovat stávající lesy, nebo jejich plochu navyšovat systematickou výsadbou.

V České republice je největším vlastníkem lesů stát, kterému patří přes 56 procent porostů a i s obcemi a lesními družstvy pak toto číslo vysoce přesahuje dokonce 70 procent. Nabídka na volném trhu je tedy relativně nízká, a tak jsme se zaměřili

i na vlastní výsadbu, kterou v současnosti doplňujeme ještě investicemi do vlastních zpracovatelských kapacit. Tam je ale důvod také celkem zřejmý. Nechceme následovat model z 90. let, kdy se z České republiky vyvážel les téměř nastojato ke zpracování jinam. V současné době jsme proto už zahájili přípravy na výstavbu zpracovatelského závodu v Břasích, který by se měl rozjet už na podzim 2023. Kromě toho aktuálně jednáme také o možném posílení vlastních zpracovatelských kapacit formou převzetí konkrétní už zavedené kapacity.Využíváte pro tyto investice vlastní kapitál nebo spolupracujete i s dalšími investory?

Václav Bodrov: V současné době používáme tři zdroje financování a na čtvrtý se chystáme. Prvním je vlastní kapitál společnosti Wood Seeds. Ten základní jsme aktuálně navýšili na 141 milionů korun a naše aktiva už loni přesáhla 250 milionů korun. Do investic tedy míří hlavně část zisků z vlastní produkce.

Dalším zdrojem jsou korporátní dluhopisy, které nabízíme investorům. Jsou sice koncipovány konzervativně, leč na dnešní turbulentní dobu i tak generují poměrně zajímavé zhodnocení. Ty nabízíme i v zajištěné formě, kdy jsou kryty majetkem společnosti, včetně našich lesů. V tomto ohledu se ale snažíme držet spíše při zemi a sázíme na jistotu. Pokud někdo hledá vysoké zisky i za cenu možného rizika, měl by spíš než dřevu dát přednost třeba kryptoměnám.

Posledním zdrojem financování našich investic by se měly stát i dotační tituly. Tady jsme letos zahájili spolupráci se dvěma renomovanými společnostmi, a to s firmou SWECO v oblasti koncepční přípravy a Amazonetta Energy, která se zabývá obnovitelnými zdroji. Cílem je zajistit nejen snížení investičních nákladů, ale také maximálně snížit energetickou náročnost budovaných provozů i ekologické dopady jejich činnosti.Ekologie je dneska poměrně v kurzu…

Václav Bodrov: To sice ano, ale tady nejde o nějaké módní ekologické výstřelky, abychom vypadali hezky, ale o konkrétní opatření, která budou mít přínos pro výrobu. A to nejen z hlediska návratnosti investice, ale samozřejmě také pokud jde o minimalizaci dopadů na životní prostředí. Chystáme sice i nějaké environmentální výzkumné projekty, to ano, ale to je věc vzdálenější budoucnosti. Navíc i ty mají vazbu na naši produkci.

V současnosti ale k našim nejdůležitějším ekologickým investicím patří hlavně připravovaná technologie využití dřevního odpadu z výroby pro snížení nákladů na vytápění sušicích hal, včetně případné nadstavby ve formě rekuperace tepla využívaného k sušení řeziva. Stejně tak počítáme s využíváním dešťové vody v areálu a řadou dalších věcí, které by nám ve výsledku měly v Břasích přinést o 40 až 50 procent nižší energetickou náročnost, než je běžné ve srovnatelných provozech. Ve spojení s maximální mírou automatizace tak budujeme jeden z nejmodernějších dřevozpracovatelských závodů v České republice.Takže budoucnost už nepatří aluminiu, jak říkal slavný český génius?

Václav Bodrov: Já mám Cimrmana rád, je to úžasná postava a hliník určitě nějakou perspektivu má také. Jenže dřevo je skvělá investice, je lehké, možnosti jeho využití se stále více rozšiřují a navíc je obnovitelné i snadno recyklovatelné. Takže pokud má něco budoucnost, tak právě dřevo.

24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page