top of page
Vyhledat

Cena dřeva opět rekordně vzrostla


Obchod se dřevem patří k jedněm z těch nejstarších forem obchodování vůbec a tato komodita, jak dnes v moderní době říkáme finančním nástrojům světových komoditních burz se v českých zemích obchodovala prakticky již od středověku. Současný cenový vývoj dřeva jako komodity na globálních komoditních a nebo úzce specializovaných dřevařských burzách přilákal velmi zvýšenou pozornost investorů a profesionálních obchodníků vzhledem k dynamicky vzrůstající ceně dřeva na světových trzích.


Podle údajů ekonomických zpravodajů z celosvětového hlediska je pro vývoj cen v jednotlivých regionech světa s přihlédnutím k jejich místní specifice pak komoditní trh nejstarší komoditní burzy na světě a to americké komoditní burzy v Chicagu, která vznikla již v předminulém století a to v roce 1898, která je často slengově nazývána jako „Chicago Merc“. Oficiální název tohoto komoditní trhu jako obchodní burzy těch nejrůznějších komodit včetně potravinářské a zemědělské produkce jako jsou máslo, vejce apod. je CME – Chicago Mercantile Exchange. Právě tento vývoj ohledně této velmi specifické přírodní komodity vyvolal mezi investory tradičních finančních trhů výrazný zájem nejen o akciové podíly v dřevařských společnostech a to ať už jako vlastníků lesů či dřevozpracujících podniků, kteří po většinou provozují činnosti spojené s provozem pil na zpracování surového dřeva, ale zejména na ty společnosti, které zajišťují jak lesnickou činnost tak dřevozpracující zároveň. Ovšem výrazněji vyšší zájem investorů je pak o firemní dluhopisy těchto společností, kteří jako emitenti korporátních dluhopisů poskytují výrazně atraktivní výnos z takto učiněné investice. V drtivé většině případů s takto atraktivním výnosem z dluhopisu se jedná o zahraniční emitenty a to americké nebo kanadské dřevařské firmy, které využívají svého postavení na trhu s ohledem na možnosti těžby dřeva v rozsáhlých lesích na území Kanady a USA. Nicméně i pro českého investora se v posledním roce naskytla příležitost participovat na celosvětovém růstu ceny dřeva prostřednictvím své přímé investice do korporátních dluhopisů české společnosti ovšem s mezinárodním přesahem a do plzeňské dřevařské firmy Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tito odborníci mimo jiné vycházejí z mezinárodních zkušeností včetně svého aktivního zapojení do obchodu se dřevem. Právě na trhu CME, kde se obchoduje komodita dřeva dochází k dynamickému nárůstu ceny této suroviny. Cena této komoditní položky za poslední rok pod výrazným zájmem investorů přímo raketově stoupla a podle finančních startégů lze očekávat pokračující tempo růstu i v dalších několika nadcházejících letech. Řezivo ( LUMBER) tak v průběhu tohoto 10. týdne letošního roku 2021 se na CME (Chicago Mercantile Exchange) obchodovalo dne 10.3.2021 na hodnotě ve výši 984,90 USD za 1000 palubních stop, avšak v porovnání vývoje cen dřeva- LUMBER na tomto trhu je třeba uvést, že cena LUMBER přesně před rokem byla ve výši 378,80 USD za 1000 palubních stop. Na základě těchto údajů pak analytici makléřských společností v návaznosti na finanční stratégy investičních bank velmi jednoduše vypočetli, že roční nárůst hodnoty této dřevařské komodity LUMBER zaznamenal před více jak jedním měsícem růst o + 260,0053 % své ceny za posledních zhruba 52 týdnů. Avšak v průběhu čtvrtka 15.dubna 2021 se cena řeziva (LUMBER) rekordně zvýšila, kdy hodnota květnových kontraktů letošního roku 2021 dosahovala na cenu ve výši 1.268,78 USD za 1000 palubních stop, což představuje cenový nárůst o + 28,86 % za pouhých 36 kalendářních dnů. Vysoce specializovanou na plné odborné výši je pak v ČR zmiňovaná dřevařská společnost Wood Seeds s.r.o., která aktuálně své firemní dluhopisy s vysoce atraktivním výnosem nabízí a právě její atraktivní výnos zabezpečuje současná globální situace na trhu se dřevem. Společnost Wood Seeds s.r.o. byla založená v roce 2019 v čele s panem Adamem Benešem, předním odborníkem dřevařů v ČR. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.


Zdroj: zde

759 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page