top of page
Vyhledat

O dotacích s Františkem Krejčím

Rozhovor s poradcem pro otázky udržitelného a oběhového hospodářství

včetně dotačního managementu


Naše společnost WOOD SEEDs se snaží v rámci přípravy budování a rozvoje výrobních areálů a jejich výrobních programů v oblasti primárního zpracování dřeva postupovat v duchu dlouhodobě udržitelného podnikání, zavádění oběhového hospodářství a s přiměřeným využitím dotační politiky státu a EU. Z tohoto důvodu spolupracuje s týmem poradců. Jedním u nich je Ing. František Krejčí, poradce pro uvedené oblasti. Proto jsme mu položili několik otázek na tato témata:Vím, že pracujete většinou pro investory, kteří zavádějí moderní technologie OZE jako poradce pro jejich zavádění a podporu. Jak hodnotíte možnosti naší společnosti právě v této oblasti?

Vzhledem k tomu, že mě vždy zajímala ochrana životního prostředí, udržitelné lesní hospodářství a následné primární zpracování dřeva (vyrůstal jsem v takovém prostředí), tak je mi předmět podnikání vaší společnosti blízký. Právě potenciál u nově připravovaného využití brown fieldu pro zpracování dřeva je dobrým příkladem pro zavedení obnovitelných zdrojů energie jako jsou FTV panely, výstavba kotelny na tvrdou biomasu – štěpky z produkce vlastního odpadu ze zpracování dřeva – s možností využití tepla pro vlastní výrobu – sušení řeziva, tak i pro posouzení instalace kogenerační jednotky pro výrobu el. energie, včetně posouzení instalace akumulátorové soustavy pro uložení el. energie. Střech a místa v areálu je dostatek. Nyní je zpracována základní energetická koncepce areálu v Břasích, která řeší i další technické detaily pro efektivní řízení výroby a spotřeby el. energie a tepla. 
Kdo je František Krejčí?
  • Spoluzakládal Národní park Šumava a také

  • Zakladatel geoparku Královská Šumava a ideový otec celého projektu: jako takový zná všechny trasy Šumavy, rozumí geologii, odborník na lesy, ochranu přírodu a na místní historii 

To znamená, že se vlastně trochu staneme i energetiky?

Spíš by se dalo říci, že se stanete společností, která se stará o zajištění vlastních zdrojů energie pro svoji výrobu. Ve výrobě tepla bude areál soběstačný, ve výrobě elektřiny jen zčásti. Jde o to, aby i tato část měla ekonomickou a ekologickou logiku. Což sledují i poskytovatelé potenciálně vyhlášených dotací podporu např. instalace FVE s akumulací, či dalších technických zařízení pro modernizaci řízení výroby a spotřeby el. energie a tepla. Jedná se například o podpory z Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR nebo Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurence schopnost 2021-2027. Výzvy obou programů byly nyní zveřejněny, takže se rozjela příprava podkladů k žádostem.

 

Přispěje takové chování v rámci strategických rozhodnutí společnosti právě ke zmiňovanému oběhovému hospodářství?

Ano. Jedná se o dobrý příklad spoluzodpovědnosti za energetické zdroje na straně jedné, ale i využití všech produkovaných odpadů z fungující a plánované dřevovýroby pro vlastní potřebu. Pro výrobu tepla, případně el. energie. Zpracování dřeva má své energetické nároky. Spalováním štěpky vyrobené z odpadu z vlastní výroby vznikne technologicky využitelné teplo i teplo pro vytápění admin. budov a ohřev teplé vody. To jestli bude část tepla využito i pro výrobu el. energie je ještě předmětem ověřování.

 

Jak chápete zajištění udržitelnosti podnikání v našem oboru?

Jedním z nástrojů pro tento obor podnikání je zavedení určité certifikace, tzn. principů, které budou dlouhodobě dodržovány jak při zpracování a obchodu se dřevem, tak při řízení lesního hospodářství, neboť vaše společnost vlastní cca. 500 ha lesů, kde zajišťuje přímo hospodářskou činnost. Doporučujeme zavést certifikace FSC (Forst Stewardship Council) pro lesní hospodářství a pod touto hlavičkou zavést i certifikaci zpracovatelského řetězce (označované také jako CoC). Jde o nezávislý nástroj pro garanci environmentálně a sociálně odpovědného původu dřevěných výrobků. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětově zavedený certifikát a vy zajišťujete primární zpracování dřeva v daném zpracovatelském řetězci a nakupujete dříví od jiných producentů a obchodníků, lze zmíněný CoC zavést již od nákupu suroviny.

 

Bude to znamenat zvýšení standardu řídící práce?

Ano, i s tím se počítá. Vzhledem k tomu, že řada opatření, která bude nutné zavádět do provozu jsou časově, datově a finančně náročná, je nutné zkvalitnit digitalizaci daných procesů, proto jsou nyní zpracovány žádosti o podporu tako z programu OP TAK na posílení digitalizace firmy.

 

Tím naše možnosti pro čerpání podpory formou dotací končí nebo je nabídka dotačních možností ještě širší?

Vaše výrobní areály jsou umístěny na venkově a oborově spadají do činností, které se snaží právě na venkově podporovat dlouhodobě Program obnovy venkova řízený Ministerstvem zemědělství. Proto jsou ověřovány možnosti podpory pořízení technologií a hal  pro primární zpracování dřeva právě v rámci tohoto programu, jehož výzvy byly rovněž avizovány pro jaro roku 2024. Kromě toho je charakter areálu takový, že je vhodné řešit nakládání s dešťovou vodou, což je rovněž uznatelný náklad v rámci programu O TAK, kterém jsme zde již dvakrát mluvili.

Tím nápady na rozvoj činnosti areálu nekončí, stejně tak ani možnosti dotačních podpor o dalších poskytovatelů. Vaše společnost se již zabývá spoluprací s střední školou a připravuje další rozvoj spolupráce s vysokou školou, k čemuž je vhodné zavést jak vzdělávací programy, tak potřebnou infrastrukturu. Na obojí je opět možné čerpat některý z připravovaných dotačních programů.

 

Takže vidíte probíhající rozvoj společnosti jako perspektivní?

Ano, všechny zmíněné věci, které náš poradenský tým pro vás řeší, jsou zárukou dlouhodobé udržitelnosti s využitím moderních přístupů, technologií a s ochotou se dále o nabyté zkušenosti dělit, být ve spojení se střední a vysokou školou. Podle mého názoru jdete správnou cestou v oboru, který bude potřeba trvale.60 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page