top of page
Vyhledat

Podporou školství k novým zaměstnancům?

Stali jsme se sponzory Střední lesnické školy Žlutice - Významné kroky ve prospěch vzdělávání a podpory místních komunit se stávají skutečností díky iniciativě společnosti Wood Seeds. Od začátku tohoto roku se Wood Seeds stala hrdým sponzorem Střední lesnické školy Žlutice (www.slszlutice.cz), čímž zdůraznila svůj závazek k podpoře vzdělání a rozvoje v oblasti lesnictví a dřevařství.Střední lesnická škola Žlutice je jednou z mála institucí v regionu, která poskytuje specializované vzdělání v oblasti lesního hospodářství a souvisejících odvětví. Tato škola hraje klíčovou roli v přípravě budoucí generace odborníků, kteří budou mít nezbytné znalosti a dovednosti pro udržitelné řízení lesních zdrojů a ochranu životního prostředí.


"Jsme moc rádi, že můžeme podpořit Střední lesnickou školu Žlutice ve výuce a výzkumu v oblasti lesnictví," říká Adam Beneš, CEO společnosti Wood Seeds. "Věříme, že investice do vzdělání je klíčem k udržitelnému rozvoji, a jsme hrdí, že můžeme přispět k rozvoji kvalitního vzdělání a podpořit budoucí generaci odborníků v oboru lesnictví. Zatím jsme školu zásobili stavebním a truhlářským řezivem v řádu několika desítek tisíc korun, počítáme s exkurzemi školy v našich lesích, kde je provede náš lesní hospodář, Luboš Muchna, dále pak chceme studentům ukázat provoz na pile, seznámit je s našimi plány a dát jim nahlédnout do zákulisí řízení a rozvoje naší firmy. Cílem této spolupráce je podpora studentů v oboru který si vybrali, ukázat jim problematiku a budoucnost tohoto odvětví a kdo ví, třeba se nám podaří zde najít potencionální zaměstnance do naší společnosti," říká Beneš.


Podpora Střední lesnické školy Žlutice je jen jedním z mnoha způsobů, jak Wood Seeds plní svou společenskou odpovědnost. Společnost se angažuje v různých projektech a iniciativách zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnost a podporu místních komunit. Jejich posláním je nejen produkce kvalitních dřevařských výrobků, ale i přispění k budoucí udržitelnosti lesního hospodářství a vzdělání v oblasti lesnictví.


Díky partnerství mezi Wood Seeds a Střední lesnickou školou Žlutice se očekává vzájemně prospěšná spolupráce, která posílí vzdělávací programy a přispěje k dalšímu rozvoji lesnického a dřevařského odvětví v regionu.


Toto partnerství symbolizuje důležitost spojení mezi soukromým sektorem a vzdělávacími institucemi v podpoře udržitelného rozvoje a inovací.

57 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page